CLOSE

Teater KlasikGARIS PANDUAN KEBUDAYAAN - Selamat datang ke Portal Rasmi ...

Tempat/Masa Semua latihan Muzik /Tarian dan Teater perlu diadakan di Studio Kebudayaan Kompleks Sukan Universiti melalui kebenaran pihak Unit Budaya & Seni Kreatif,JHEPA.

Download - Sun, 20 Apr 2014 20:20:00 GMT

Struktur Kursus Pengajia - .:Official Portal of Universiti ...

KOMPONEN TEATER CA1151 Pengantar Teater CA1122 Asas Lakon CA2302 Teknik Lakon I CA2251 Teater Teknikal CA2082 Prosedur Produksi CA2242 Teater Dalam Pendidikan

Download - Tue, 22 Apr 2014 11:28:00 GMT

MODUL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) UNTUK ...

MODUL PEMBANGUNAN KEMAHIRAN INSANIAH (SOFT SKILLS) UNTUK IPT MALAYSIA Oleh : Radin Umar R.S Timbalan Naib Canselor (Akademik danTimbalan Naib Canselor (Akademik dan

Download - Sun, 20 Apr 2014 15:27:00 GMT

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ...

1 salinan lampiran peraturan menteri pendidikan nasional nomor 40 tahun 2008 tanggal 31 juli 2008 standar sarana dan prasarana sekolah menengah

Download - Mon, 21 Apr 2014 22:28:00 GMT

Pelancongan-budaya: konsep dan contoh-contoh di Malaysia

1 Pelancongan-budaya: konsep dan profil di Malaysia Mohamed Anwar Omar Din . Pengenalan Konsep pelancongan-budaya amat kompleks kerana apa saja perkara buatan manusia

Download - Mon, 21 Apr 2014 00:45:00 GMT

PROGRAM PENGAJIAN SISWAZAH YANG AKAN DITAWARKAN PADA ...

program pengajian siswazah yang akan ditawarkan pada semester i sesi 2013/2014 . pusat penyelidikan perkembangan kanak-kanak negara (ncdrc) program mod pengajian

Download - Sat, 19 Apr 2014 02:35:00 GMT