CLOSE

Retorika Ppt1 Govor i jezik - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

1 Govor i jezik Fonetika i lingvistika Elenmari Pletikos Predmet: “Kultura govora” Studij: “Mediji i kultura društva” Elenmari Pletikos - "Kultura govora ...

Download - Mon, 21 Apr 2014 09:49:00 GMT

© RNDr. Marta Kraj íová 1 www.krajciova

Príprava prezentácie Spracujte jadro prezentácie – Predtým ako za čnete vysvet ľova ť myšlienky, zadefinujte pojmy, ktorých význam by mohol by ť sporný.

Download - Fri, 18 Apr 2014 03:12:00 GMT