CLOSE

Pendekatan Coaching Dan Mentoring Dalam Kepimpinan PegawaiKURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK ...

KURIKULUM KURSUS TAHAP KECEKAPAN 3 BAGI PEGAWAI PENYELIDIK SOSIAL (N44) 1. MATLAMAT Menilai kebolehan pegawai dalam mengaplikasikan pengetahuan dan

Download - Sat, 19 Apr 2014 04:44:00 GMT

Pelan Perancangan PTPI 2010 - ...:::Jabatan Kerja Raya ...

LAMPIRAN B INSTITUSI : PENTADBIRAN STRATEGI 2 : MENINGKATKAN KEBERKESANAN SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN Status/Prestasi Matlamat Aktiviti/Jangka Masa Pelaksanaan ...

Download - Tue, 15 Apr 2014 21:16:00 GMT