CLOSE

Panduan Menggunakan Spss 17IBM SPSS STATISTIC 21

IBM SPSS STATISTICS for window Copyright @2013 Rahim Bin Utah an 8 Contoh-contoh soalan Apabila anda mengemukakan soalan kepada responden, kadangkala anda perlu

Download - Tue, 22 Apr 2014 03:57:00 GMT

Crosstab dan Chi-Square: Analisis Hubungan Antarvariabel ...

217 Gambar 10.2. Kotak dialog Statistics Karena akan dilihat hubungan antara dua variabel, untuk kesera-gaman, HANYA dipilih Chi-square. Untuk itu, klik mouse

Download - Wed, 23 Apr 2014 02:01:00 GMT

KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP DAN PEMBELAJARAN KOPERATIF ...

71 Panduan dan contoh peta konsep untuk topik pembelajaran Sejarah Dunia tingkatan 4 bagi bab 4 disediakan oleh pengkaji. Satu panduan aplikasi peta konsep dan ...

Download - Wed, 23 Apr 2014 02:09:00 GMT

Tahap Disiplin Pelajar Sekolah Masa Kini - Welcome to ...

Pihak Kerajaan Di samping itu juga dapatan kajian juga boleh menjadi maklumat sokongan tambahan dan panduan kepada Yayasan Islam Kelantan (YIK) dan ...

Download - Wed, 23 Apr 2014 07:02:00 GMT

Kepentingan Kemahiran Di Kalangan Graduan Sebagai Kriteria ...

Seminar Pendidikan Kejuruteraan dan Alam Bina 2007 KEMAHIRAN DI KALANGAN GRADUAN SEBAGAI KRITERIA PENTING PASARAN TENAGA KERJA: KAJIAN KES GRADUAN

Download - Wed, 23 Apr 2014 18:51:00 GMT

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER ...

keberkesanan kaedah pembelajaran berbantukan komputer (penggunaan perisian power point interaktif) terhadap peningkatan penguasaan konsep sains dalam

Download - Wed, 23 Apr 2014 22:54:00 GMT

FAKTOR MENYUMBANG KEPADA PENAGIHAN RELAPS DALAM KALANGAN ...

Faktor Menyumbang Kepada Penagihan Relaps Dalam Kalangan Penagih Dadah PUSPEN Di Semenanjung Malaysia Fauziah Ibrahim,Bahaman Abu Samah,Mansor Abu Talib & Mohamad ...

Download - Thu, 24 Apr 2014 07:30:00 GMT

Kemahiran Komunikasi Dalam Meningkatkan Keyakinan Diri Pelajar

Berdasarkan kenyataan ini, pengkaji ingin mengingatkan pelajar supaya menggunakan aktiviti pembentangan sebagai landasan berharga bagi memupuk kemahiran ...

Download - Tue, 22 Apr 2014 16:43:00 GMT

Kajian Penglibatan PIBG di Sekolah Rendah 1.0 Latar Belakang

4.0 Soalan Kajian Berdasarkan kepada objektif khusus di atas, beberapa soalan kajian telah dibentuk untuk dikaji. a. Apakah bentuk-bentuk penglibatan PIBG di sekolah?

Download - Wed, 23 Apr 2014 06:41:00 GMT

KESAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN FASILITI KE ATAS KEPUASAN ...

kesan perkhidmatan pengurusan fasiliti . ke atas kepuasan penyelia kilang . elektrik dan elektronik (e&e) di malaysia . oleh . ashrof zainuddin . tesis yang ...

Download - Thu, 24 Apr 2014 07:58:00 GMT