CLOSE

Lagu Daerah Yang Mempunyai Latar BelakangSituasi, Peristiwa dan Lakuan Bahasa dalam Kalang Sama

Situasi, Peristiwa dan Lakuan Bahasa dalam Kalang Sama 7 pendengar. Tuturan itu kemudiannya bertukar menjadi perlakuan yang dilakukan. Sebagai salah satu alat ...

Download - Fri, 11 Apr 2014 01:18:00 GMT

KEBERKESANAN PENGGUNAAN SET INDUKSI TERHADAP

keberkesanan penggunaan set induksi terhadap kemahiran berfikir aras tinggi bagi topik

Download - Sun, 13 Apr 2014 13:05:00 GMT

BUKU PANDUAN KRN - Portal Rasmi Jabatan Perpaduan Negara ...

2 KANDUNGAN 1. Prinsipā€Prinsip Rukun Negara 2. Lirik Lagi Lima Prinsip Rukun Negara 3. Pendahuluan 4. Latar Belakang Penubuhan Kelab ...

Download - Sun, 13 Apr 2014 19:53:00 GMT

KEMENTETRIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BUKU PANDUAN KAJIAN ...

KATA PENGHANTAR Dalam Sukatan Pelajaran Sejarah KBSM peringkat Menengah Rendah, satu aspek yang diperkenalkan pada tahun 1989 ialah Kajian Sejarah Tempatan (KST).

Download - Sun, 13 Apr 2014 08:18:00 GMT