CLOSE

Kumpulan Puisi Dalam Bentuk ProsaSukatan Pelajaran Pengajian Am

Bentuk Peperiksaan : Mengikut Format Baru Peperiksaan STPM 2005 PENGAJIAN AM KERTAS 1 (900/1) Bahagian Jumlah soalan Peruntukan masa Jumlah

Download - Thu, 17 Apr 2014 03:34:00 GMT

APRESIASI DRAMA DAN PEMBELAJARANNYA - Direktori File UPI ...

4 Tokoh tokoh Aku lirik pendengar novel) berbentuk campuran antara dialog dan monolog. Agar perbedaan bentuk itu jelas,

Download - Thu, 17 Apr 2014 03:13:00 GMT

Cetakan Pertama 2001

7.0 Struktur dan Fungsi Jawatankuasa berkaitan kurikulum 26 7.1 Struktur dan fungsi Jawatankuasa Kurikulum 7.2 Struktur dan fungsi Jawatankuasa Panitia Mata

Download - Wed, 16 Apr 2014 08:36:00 GMT

Editorial Jurnal ASWARA Penasihat Prof. Madya Dato’ Dr ...

Wanita menjadi bahan penting dalam penulisan kreatif seperti novel. Sesebuah karya sastera dianggap tidak lengkap tanpa membicarakan tokoh wanita samaada dalam bentuk

Download - Sun, 13 Apr 2014 12:15:00 GMT

SASTERA KANAK-KANAK MELAYU-ARAB - Universiti Kebangsaan ...

335 Fungsi Cerita Binatang Dalam Sastera Kanak-kanak Melayu-Arab Nurhasma Muhamad Saad Universiti Sains Islam Malaysia [email protected]

Download - Wed, 16 Apr 2014 13:51:00 GMT

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pengertian Novel

xviii Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (1995 : 694) Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang

Download - Wed, 16 Apr 2014 17:40:00 GMT