CLOSE

Kumpulan Pantun SalamKESAN PENDEKATAN PENGHAYATAN TERHADAP PEMBELAJARAN PUISI

ii PENGHARGAAN Segala puji bagi Allah S.w.t. Tuhan semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Rasulullah S.a.w, seluruh keluarga serta para

Download - Sun, 20 Apr 2014 12:28:00 GMT

TEKS UCAPAN YANG DIPERTUA MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG ...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat pagi dan Salam Sejahtera. 1. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan kesyukuran ke hadrat Allah

Download - Sun, 20 Apr 2014 23:05:00 GMT