CLOSE

Kumpulan Judul Novel Dan PengarangTradisi dalam Novel Anwar Ridhwan dan Putu Wijaya

Tradisi dalam Novel Anwar Ridhwan dan Putu Wijaya 85 Menurut Bakhtin hasil karya sastera tidak lagi merupakan pemikiran asli pengarangnya, sebaliknya

Download - Mon, 21 Apr 2014 01:21:00 GMT

BAB I PENDAHULUAN A. - Welcome to Pusat Dokumentasi dan ...

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Karya sastra sebagai bentuk dan hasil pekerjaan kreatif, pada hakikatnya adalah suatu media yang menggunakan ...

Download - Wed, 16 Apr 2014 03:00:00 GMT

KARYA TULIS ILMIAH POPULER - Direktori File UPI | Silabus ...

57 Ilmiah Ilmiah berarti bersifat ilmu atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan. Karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah

Download - Tue, 22 Apr 2014 15:03:00 GMT

GARIS PANDUAN PEMILIHAN DAN PEMBINAAN KOLEKSI PUSAT SUMBER ...

5 cetakannya baik dan saiz hurufnya sesuai dengan tahap pembaca. muka surat judul ada maklumat pengarang, penerbit dan tarikh penerbitan.

Download - Tue, 22 Apr 2014 05:59:00 GMT

Manual Penulisan Kerja Kursus Bahasa Melayu (Penulisan ...

TERHAD TERHAD6 3. Kamus dan Ensiklopedia Maklumat dan susunan adalah seperti yang berikut: (a) Judul (b) Jilid (c) Tahun (d) Edisi dan cetakan

Download - Mon, 21 Apr 2014 03:30:00 GMT

APRESIASI DRAMA DAN PEMBELAJARANNYA - Direktori File UPI ...

1 APRESIASI DRAMA DAN PEMBELAJARANNYA 1. Antara Kajian, Kritik, dan Apresiasi Sastra (Drama) Kajian, Apresiasi, dan kritik sastra memiliki hubungan yang sangat ...

Download - Mon, 21 Apr 2014 06:07:00 GMT