CLOSE

Kumpulan Cerpen Karya Penulis Terkenal



BAB I PENDAHULUAN A. - Welcome to Pusat Dokumentasi dan ...

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Karya sastra sebagai bentuk dan hasil pekerjaan kreatif, pada hakikatnya adalah suatu media yang menggunakan ...

Download - Wed, 09 Apr 2014 12:12:00 GMT

SEJARAH HIDUP MUHAMMAD - saripedia.com | Media ...

1 SEJARAH HIDUP MUHAMMAD Sejarah Nabi Muhammad saw., dari perioda pra-Islam sampai dengan wafatnya Nabi, ditulis untuk menjawab tuduhan para orientalis

Download - Fri, 11 Apr 2014 22:25:00 GMT

BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENDAHULUAN

Bahasa kiasan pula adalah antara ragam-ragam bahasa yang digunakan oleh pengarang dalam menghantar ‘suara’ komentarnya ke dalam karya. Bentuknya agak

Download - Wed, 09 Apr 2014 03:30:00 GMT