CLOSE

Kumpulan Cerita Rakyat Yang MendidikSASTERA KANAK-KANAK MELAYU-ARAB - Universiti Kebangsaan ...

336 wadah yang membantu ke arah membimbing, mendidik dan melatih mereka. Kecenderungan kanak-kanak terhadap genre sastera ini boleh kita perhatikan sejak dari

Download - Sun, 13 Apr 2014 11:53:00 GMT

Pembelajaran Jarak Jauh :Suatu Pengenalan

Jamhari Rafeal [ PEMBELAJARAN JARAK JAUH :SUATU PENGENALAN] Page | 4 dilihat dengan apa yang dipelajari di dalam kelas. Dengan cara ini pelajar dapat

Download - Wed, 16 Apr 2014 01:05:00 GMT

ISU DAN MASALAH PENDIDIKAN KESUSASTERAAN AWAL KANAK KANAK

Masalah Pendidikan, 31(1) bentuk konkrit yang dikenali sebagai cerita atau manuskrip. Semasa proses ini berlaku, pengarang sudah mempunyai khalayak yang tertentu dan ...

Download - Tue, 08 Apr 2014 07:48:00 GMT

Skema Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2 ( PMR 2012 )

2. menjamin kejayaan seseorang pelajar 3. kawalan dalaman ke atas diri seseorang supaya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan

Download - Sun, 13 Apr 2014 16:18:00 GMT