CLOSE

Kumpulan Anekdot Guru Dan MuridPERBANDINGAN TIGA PENDEKATAN PENGAJARAN AWAL MEMBACA ...

Pearson & Johnson (1978) mengatakan bahawa guru, rakan sebaya dan ekologi sesebuah bilik darjah mempengaruhi kebolehan membaca dan kefahaman murid.

Download - Sat, 19 Apr 2014 19:38:00 GMT

Pra 3102: Asas Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah

PRA 3102 - PENGAJIAN KURIKULUM DAN MODEL PRASEKOLAH 6 menilai kurikulum yang ingin diperolehi. Guru pula perlu menyesuaikan objektif yang perlu

Download - Wed, 16 Apr 2014 21:44:00 GMT