CLOSE

Kebersihan Lingkungan Kampus PdfORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS KANTOR PIMPINAN UNIVERSITAS ...

ii Daftar Isi Halaman Judul i Daftar Isi iii Keputusan Rektor UGM Nomor 259/P/SK/HT/2004 1 Bab I Ketentuan Umum 2 Bab II Kedudukan dan Rincian Tugas Kantor ...

Download - Wed, 16 Apr 2014 19:21:00 GMT

PEDOMAN TATA KRAMA DOSEN I. LATAR BELAKANG

Pedoman Tata Krama Dosen Universitas Gunadarma 2 III. TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI DOSEN BAB I KETENTUAN UMUM

Download - Fri, 18 Apr 2014 06:32:00 GMT

HANDOUT MK. MANAJEMEN PEMELIHARAAR DAN OPRASIONAL GEDUNG ...

HANDOUT MK. MANAJEMEN PEMELIHARAAR DAN OPRASIONAL GEDUNG HAKEKAT PEMELIHARAAN BANGUNAN Maintenance1 atau pemeliharaan pada bangunan dimaksudkan sebagai

Download - Fri, 18 Apr 2014 22:17:00 GMT

BAHAGIAN SATU PENDAHULUAN

PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Air adalah sumber yang sangat bernilai kepada hidupan di muka bumi, wujud hasil gabungan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen.

Download - Thu, 17 Apr 2014 05:00:00 GMT

GARIS PANDUAN PROGRAM KOLEJ - Universiti Kebangsaan Malaysia

Bahagian Pentadbiran, Kolej Tun Syed Nasir, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jalan Temerloh, 53200 Kuala Lumpur Telefon: +603-26927828 Faksimili: +603-26942158 Laman ...

Download - Fri, 18 Apr 2014 21:13:00 GMT