CLOSE

Jurnal BioteknologiDaftar Jurnal Ilmiah Akreditasi LIPI - Global Science Books

Daftar Jurnal Ilmiah Akreditasi LIPI - Hal 3 Page 3 of 6 NO NAMA MAJALAH ISSN ALAMAT Instansi Nilai Bidang Keilmuan Nomor Akreditasi Masa

Download - Wed, 16 Apr 2014 08:29:00 GMT

ISSN 1858-2419 Vol. 2 No. 1

Jurnal Teknologi Pertanian 2(1): 31-37, Agustus 2006 ISSN 1858-2419 32 Rancangan Percobaan Rancangan yang digunakan dalam percobaan adalah faktorial 2x4x2 dalam ran-

Download - Thu, 17 Apr 2014 19:55:00 GMT

Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana ( IKS ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 34(2)(2009): 143 - 165 Kajian Kes Usahawan Tani Industri Kecil Sederhana (IKS) Bumiputera di Negeri Terengganu (A Case Study of SMI ...

Download - Fri, 18 Apr 2014 05:42:00 GMT

FARMAKOLOGI DASAR - Zullies Ikawati’s Weblog

1 FARMAKOLOGI DASAR Pengampu : Dr. Zullies Ikawati, Apt. PENGANTAR •Tujuan • Manfaat • Pokok bahasan • Pustaka acuan pokok • Sistem Pembelajaran

Download - Wed, 16 Apr 2014 16:43:00 GMT

Sektor Penyelidikan Pendidikan Keusahawanan di IPTA Tajuk ...

Sektor Penyelidikan Pendidikan Keusahawanan di IPTA Tajuk: Kajian Keperluan Pendidikan Keusahawanan Secara Formal Dalam Kalangan Pelajar Fakulti Kejuruteraan dan Alam ...

Download - Wed, 16 Apr 2014 00:44:00 GMT