CLOSE

Drama Sosial Tentang KemasyarakatanSUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU - Ministry of ...

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 9 LATAR - memberikan faktor-faktor penting yang membentuk latar teks (contohnya, sejarah, budaya

Download - Mon, 21 Apr 2014 15:33:00 GMT

Penerapan Nilai-nilai Murni Menerusi KOMSAS dalam Sistem ...

SOSIOHUMANIKA, 3(1) 2010 127 Mengapa genre drama dipilih dan bukannya genre lain? Jawapannya, drama dalam antologi Anak Laut (2001) didapati mengandungi kesemua 16 nilai

Download - Wed, 23 Apr 2014 22:33:00 GMT

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

1 SUKATAN PELAJARAN 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF Matlamat Sukatan pelajaran ini adalah untuk mempertingkatkan pengetahuan pelajar tentang Kesusasteraan

Download - Wed, 23 Apr 2014 00:43:00 GMT

Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Kaedah Kerja Kursus ...

Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah Kaedah Kerja Kursus Sejarah 113 Kejayaan dan perjuangan yang dimuatkan dalam kurikulum sejarah KBSM boleh memberikan kesedaran ...

Download - Tue, 22 Apr 2014 01:48:00 GMT