CLOSE

Download Kamus SainsIstilah Sains dalam Teks Bacaan Umum - Pusat Rujukan ...

Istilah Sains dalam Teks Bacaan Umum Rusli Abdul Ghani ( [email protected] ) Zaiton Darois ( [email protected] ) Bahagian Penyelidikan Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka

Download - Mon, 14 Apr 2014 15:27:00 GMT

BERITA HARIAN Isnin, 13 Jun 2005 Halaman Lima Kamus Dewan ...

BERITA HARIAN Isnin, 13 Jun 2005 Halaman Lima K AMUS De-wan Edisi Keempat,kamus ekabahasa yang terbaharu terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) kini telah terbit dan ...

Download - Mon, 14 Apr 2014 06:37:00 GMT

Kamus Elektronik (e- Kamus )

APA ITU E-KAMUS Perisian perkamusan (kamus elektronik) dwibahasa yang dibangunkan khusus untuk mempermudah kaedah pencarian makna istilah dan perkataan menerusi

Download - Fri, 11 Apr 2014 18:29:00 GMT

KOD KURSUS : CTU 211 SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

3 Maksud Sains Islam (1) Sains itu merupakan suatu proses untuk sampai kepada suatu kebenaran disebabkan pertanyaan manusia terhadap asal usul dan

Download - Sun, 13 Apr 2014 07:43:00 GMT

SUMBANGAN INTELEKTUAL ISLAM DALAM SENI Zulkifli Hasan dan ...

2 hasil daripada sesuatu ciptaan (ms. 1169, Kamus Dewan, 1991). Di sini, penulis akan membincangkan tentang sumbangan-sumbangan para ilmuwan Islam dalam pelbagai seni

Download - Wed, 16 Apr 2014 02:03:00 GMT

KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU PELATIH UNIVERSITI SAINS ...

Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 24, 125–142, 2009 125 KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU PELATIH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (COMMUNICATION SKILLS AMONG TRAINING TEACHERS

Download - Sun, 13 Apr 2014 08:04:00 GMT

Hubungan Antara Tahap Motivasi Dengan Pencapaian Akademik ...

Hubungan Antara Tahap Motivasi Dengan Pencapaian Akademik Pelajar Pendidikan Jarak Jauh Universiti Sains Malaysia Hee Jee Mei & Siti Liyana Binti Mohamad Yusuff

Download - Mon, 14 Apr 2014 21:03:00 GMT

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN ...

DASAR PEMBELIAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN-BAHAN BERCETAK DAN BUKAN BERCETAK . 1. LATARBELAKANG . 1.1 Dasar pembelian bahan-bahan bercetak dan bukan bercetak disediakan bagi

Download - Mon, 14 Apr 2014 02:26:00 GMT

DUALISME DALAM PENDIDIKAN - FoKuS PaRaDiGMa iLMu LeKSiKaL ...

dualisme. pengasingan di antara ilmu agama dengan ilmu selain agama, iaitu ilmu yang mempunyai berbagai definisi; ilmu moden oleh Abdul Halim Ramli, ilmu sains oleh ...

Download - Tue, 15 Apr 2014 19:43:00 GMT

PENULISAN KARYA SENI LAGU AL-QURAN DI NUSANTARA: SATU ...

PENULISAN KARYA SENI LAGU AL-QURAN DI NUSANTARA: SATU TINJAUAN Oleh: Mohd Zaini Zakaria Mohd Yusuf Ismail Universiti Sains Islam Malaysia Sedek Ariffin

Download - Mon, 14 Apr 2014 06:37:00 GMT