CLOSE

Contoh Novel Tentang KehidupanNilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah

Nilai-nilai murni dalam novel Di Sebalik Wajah Rajin Salah satu nilai dalam novel ini adalah rajin. Watak utama Doktor Fikri merupakan seorang budak yang rajin.

Download - Fri, 18 Apr 2014 04:23:00 GMT

PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK ...

pnHjhNoria Salleh 1 PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK KEMBARA AMIRA AZFA HANANI TEMA Pengembaraan seorang remaja perempuan dalam

Download - Thu, 17 Apr 2014 10:01:00 GMT

APRESIASI PROSAPROSAFIKSI FIKSI - Direktori File UPI ...

Cakupan Materi Apresiasi Prosa-Fiksi pada Jenjang SMP/MTs/Sederajat Berdasarkan SKKD 1) Jenis-jenis karya prosa-fiksi (dari khasanah sastra lama dan modern);

Download - Tue, 15 Apr 2014 12:34:00 GMT

KEFUNGSIAN GAYA BAHASA PENGULANGAN DALAM NOVEL AL-ABRAR ...

kemanusiaan 17 (2010), 91–110 kefungsian gaya bahasa pengulangan dalam novel al-abrar: satu analisis wacana (the functionality of repetition in the

Download - Tue, 15 Apr 2014 19:07:00 GMT

SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 - KTSP & Jaringan Blog Guru ...

SILABUS KELAS XII SEMESTER 1 Nama Sekolah : SMA / MA.... Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : XII Semester : 1 Standar Kompetensi : Mendengarkan

Download - Wed, 16 Apr 2014 22:12:00 GMT

PANDUAN APRESIASI PROSA – FIKSI - Direktori File UPI ...

6 Dari segi isinya, novel remaja biasanya berkisah tentang percintaan, persahabatan, permusuhan, atau petualangan. Bahasanya adalah bahasa khas remaja

Download - Fri, 18 Apr 2014 02:43:00 GMT

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU - Ministry of ...

SUKATAN PELAJARAN KESUSASTERAAN MELAYU SEKOLAH MENENGAH 7 PRINSIP PENGAJARAN SASTERA Pengajaran Sastera yang berdasarkan prinsip berikut dapat menggambarkan matlamat

Download - Fri, 18 Apr 2014 13:20:00 GMT

C itra W warisan - H4ck3d by EvilShad0w Team

Modul Komsas PMR 5 Terdapat beberapa persoalan dipaparkan dalam novel ini antaranya; i. Kasih sayang antara keluarga . Contoh : Keluarga Encik Hasrul dan Puan Sarah ...

Download - Fri, 18 Apr 2014 07:44:00 GMT

SEJARAH HIDUP MUHAMMAD - saripedia.com | Media ...

1 SEJARAH HIDUP MUHAMMAD Sejarah Nabi Muhammad saw., dari perioda pra-Islam sampai dengan wafatnya Nabi, ditulis untuk menjawab tuduhan para orientalis

Download - Wed, 16 Apr 2014 05:44:00 GMT

MODUL LATIHAN BAHASA MELAYU UNTUK PMR (SET 4) KERTAS 2 (02 ...

MODUL LATIHAN BAHASA MELAYU UNTUK PMR (SET 4) KERTAS 2 (02/2) 2013 TINGKATAN 3 DUA JAM Bahagian A(i) – Ringkasan [20 markah] Baca petikan di bawah ini dengan teliti.

Download - Tue, 15 Apr 2014 18:24:00 GMT