CLOSE

Cerpen Berbahasa Arabra Bonda kc (Siti Hajar Mohd. Zaki) (f) ~e.--:J adi

Teknik Plot (a) Pemerian. (c) lmbas kembali. (b) Dialog. Gaya Bahasa (a) Bahasa Arab. Contoh: insya-AIIah; surah, fadhilatnya. (b) Simile.

Download - Mon, 14 Apr 2014 03:09:00 GMT

BAB 1 PENGENALAN 1.0 PENDAHULUAN

Namun, dalam kelompangan itu, Rosni Samah telah mulai mengkaji “Cerita Rakyat: Antara Sastera Arab dan Melayu” pada 1997. Kemudian ia disusuli oleh Rahmah

Download - Sun, 13 Apr 2014 15:21:00 GMT

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM ...

Daftar Judul Tesis (PB/S2) © Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2010 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA

Download - Sun, 13 Apr 2014 14:59:00 GMT

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM ...

Daftar Judul Disertasi (PB/S3) © Program Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta, 2010 PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA

Download - Mon, 14 Apr 2014 17:07:00 GMT

SEJARAH HIDUP MUHAMMAD - saripedia.com | Media ...

1 SEJARAH HIDUP MUHAMMAD Sejarah Nabi Muhammad saw., dari perioda pra-Islam sampai dengan wafatnya Nabi, ditulis untuk menjawab tuduhan para orientalis

Download - Wed, 16 Apr 2014 05:44:00 GMT