CLOSE

Contoh Jurnal GeografiAlat Peraga Sederhana Multifungsi untuk Pembelajaran Geografi

Mujahidin Agus adalah Guru IPS-Geografi SMP Negeri 3 Belopa Sulawesi Selatan 90 Alat Peraga Sederhana Multifungsi untuk Pembelajaran Geografi

Download - Fri, 11 Apr 2014 23:44:00 GMT

PENGIKLANAN STRATEGIK: JENAMA GLOBAL DI MALAYSIA Abstract

Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication Vol 25: 32-41 34 34 contoh, Malaysia mempunyai dua saluran kerajaan (TV1 dan TV2) dan empat saluran

Download - Sat, 12 Apr 2014 09:38:00 GMT

DASAR PENGKATALOGAN DAN PENGKELASAN BAHAN MONOGRAF, BAHAN ...

3.1 Menetapkan piawaian dan mengawal kualiti pengkatalogan dan pengkelassan bahan monograf, bahan-bahan bercetak lain dan bahan bukan bercetak di Perpustakaan Tuanku

Download - Mon, 14 Apr 2014 11:16:00 GMT

Komposisi perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi ...

Jurnal Kemanusiaan bil. 15 Jun 2010 Komposisi perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi: kajian empirikal di Malaysia Norain Mod Asri Md. Zyadi Md. Tahir

Download - Mon, 14 Apr 2014 01:00:00 GMT

GARIS PANDUAN PROSEDUR, KRITERIA DAN STANDARD KUALITI ...

2 dipisahkan dengan jarak geografi dan penggunaan media pengajaran dan pembelajaran yang lebih sistematis. Ada yang berpendapat bahawa pendidikan jarak jauh merupakan ...

Download - Sun, 13 Apr 2014 15:21:00 GMT

PENENTUAN CIRI NEGARA ISLAM MENURUT PEMIKIRAN EMPAT MAZHAB ...

90 Jurnal Hadhari 4 (2) (2012) 89 - 106 mempunyai pandangan yang berbeza antara satu sama lain. Kepentingan kajian ini dapat membantu untuk menyelesaikan perselisihan ...

Download - Mon, 14 Apr 2014 00:46:00 GMT

Undang-undang Kontrak Malaysia: Keterbatasan Pemakaian

Jurnal Pengurusan 32(2011) 39 - 53 Undang-undang Kontrak Malaysia: Keterbatasan Pemakaian dalam Kontrak Pengguna (The Malaysian Contract Law: Limitations in Application

Download - Tue, 15 Apr 2014 18:24:00 GMT